Hewlett Packard är stark marknadsledare inom datalagring

405 IT-chefer i Stockholm samt Västra Götalands län har svarat på frågor om vilken typ av datalagringslösningar de har idag samt vilka leverantörer de anlitar idag. Kartläggningen visar att HP (Hewlett Packard) är stark marknadsledare med 61,6 procent av företagen som kunder. Dell placerar sig på andra plats med 20,0 procent och IBM på tredje med 10,5 procent av marknaden. Allra mäktigast är HP i Stockholms län där de har 73,1 procent.

3 procent av de tillfrågade IT-cheferna inom Västra Götalands län uppger att de har för avsikt att byta ut sin nuvarande servermiljö inom de närmaste 12 månaderna. Andelen företag som planerar att investera är dubbelt så hög i Stockholms län, dvs 6 procent.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Statistiken baserar sig på 961 intervjuer med IT-ansvariga under perioden mars 2011 t.o.m. september 2014. Diagrammet visar hur företagen i Stockholms län har lagrat sitt data över tid.

När vi under september månad 2014 ställer frågan om det finns planer på att outsourca ytterligare data till extern partner, svarar 1 procent av IT-cheferna i Västra Götaland och 3 procent av IT-cheferna i Stockholms län "ja".
73,1 procent av företagen i Stockholms län uppger att de har HP som huvudleverantör, Dell 14,5 och IBM 10,3 procent. I Västra Götaland ser vi ett starkare Dell med 25,5 procent mot HP:s 50,0 procent.Andelen företag som planerar att byta servermiljö ligger på 3 respektive 6 procent i de två geografiska områdena. Ett genomsnitt på 5 procent (något fler i Västra och färre i Stockholm) planerar att investera inom virituella servrar inom det närmaste halvåret. Andelen företag som planerar att börja använda VDI (Virutual Desktop Infrastructure) ligger på 3 procent.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer