54 procent av övernattningarna sker hos Scandic Hotels

398 övergripande ansvariga på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Göteborg samt Malmö med omnejd, har svarat på kartläggande frågor kring företagets nyttjande av hotellövernattningar.

Hälften av de tillfrågade företagen uppger att de har resande personal som övernattar på hotell på annan ort i Sverige. Andelen företag som har många övernattningar är förvånansvärt hög med tanke på att företagen redan har en geografisk placering i en storstadsregion. Mer än en fjärdedel av bolagen nyttjar mer än 100 övernattningar och 7 procent av målgruppen mer än 500 övernattningar årligen.


Scandic hotell är ledande leverantör med 54,0 procent av de tillfrågade företagen som kunder. På andra plats ser vi Nordic Choice hotell med 16,8 procent och den tredje störta sammarbetspartnern Elite Hotels med 10,6 procent av nuvarande avtal. Priset är den viktigaste faktorn vid val av hotell. Den näst viktigaste parametern är geografiskt läge och på tredje plats anges hotellets standard. Andra viktiga faktorer som räknas upp är tillgång till konferenslokal, gym, internet och parkeringsmöjligheter.Diagrammet visar de hotellkedjor som har minst 3 procent av marknadsandelarna i respektive region.De 201 företag som upphandlar logi omsätter tillsammans över 34 300 hotellövernattningar per år. 52 procent av bolagen har övernattningar i Stockholm vilket med ett överslag skulle motsvara mer än 17 150 hotellövernattningar årligen.Att priset anges som den viktigaste faktorn vid val av hotell är ingen överraskning. Att det geografiska läget är rätt anses som näst viktigast och hotellets standard som den tredje viktigaste parametern.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Minna Norén. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer