Östra Sverige är kompressortätast inom Svensk verkstadsindustri

I personliga intervjuer med 2 221 produktionsansvariga framgår det att Jönköping, Kronoberg och Kalmar län har högst antal kompressorer per arbetsställe i snitt. 89 procent av de tillfrågade företagen uppger att de har minst 1 kompressor, snittet totalt sett hamnar på 1,62 kompressorer per arbetsställe. Stockholm, Uppsala samt Södermanland är den region som har lägst snitt då denna målgrupp hamnar på ett totalt snitt på 1,26 kompressorer per arbetsställe.

Atlas Copco har ett fortsatt starkt grepp om kompressormarknaden inom Svensk verkstadsindustri med 64,2 procents marknadsandel inom segmentet. Under 2013 hade Atlas Copcos 15 910 anställda och intäkter på MSEK 33 823 World Wide inom affärsområdet för kompressorteknik. Huvuddelen av tillverkningen sker i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

Näst största tryckluftsleverantören till verkstadsindustrin är Kaeser Kompressorer AB som enligt vår kartläggning har 26,3 procent av marknaden. Starkast är Keaser i Stockholm, Uppsala och Södermanland där de har 35,2 procent av företagen som kunder. Kaeser Kompressorer AB omsatte under 2013 151 MSEK på den Svenska marknaden. Tillverkning sker i Tyska Coburg.

Vi har även kartlagt information om antalet planerade investeringar i ny tryckluftsutrustning inom den närmaste 12 månadsperioden. Resultatet visar stora skillnader geografiskt, flest nyinvesteringar väntas ske i företagen som är belägna i Gävle, Dalarna och norrut.

Norra - Gävle, Dalarna och hela Norrland
Östra - Jönköping, Kronoberg, Kalmar
Mellan - Värmland, Västmanland, Örebro, Östergötland
Stockholm - Uppsala, Stockholm, Södermanland
Södra - Skåne, Blekinge, Halland
Västra - Västra Götaland
3,1 procent av företagen inom verkstadsindustri i Gävle, Dalarna och norrut uppger under april 2014 att de har planerade investeringar avseende tryckluftsutrustning inom den närmaste 12 månaders perioden. Lägst är efterfrågan i Skåne, Blekinge samt Hallands där endast 0,3 procent av företagen inom målgruppen planerar investeringar inom produktområdet och tidsperioden.Diagrammet visar endast de företag som har 1 procent eller mer av marknadsandelarna avseende kompressorservice i respektive region.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer