Gunnar Karlsen Sverige ledande inom ventilationsservice i Skåne

69 procent av fastighetsägarna i Skåne län uppger att de har avtal med serviceleverantör för underhåll av fastighetsbeståndets ventilationsanläggningar. Gunnar Karlsen Sverige är ledande leverantör i regionen med 14,9 procent av de tillfrågade företagen som kunder. Den näst största servicepartnern med 12,3 följs av Climat80-gruppen samt Caverion Sverige (YIT) på delad tredje plats med vardera 9,6 procent av marknaden.

Andelen företag som har ett serviceavtal har minskat från 76 procent i februari 2014, men det finns ingen anledning till oro. Servicemarknaden inom ventilation har en hög rörlighet vilket ställer höga krav på leverantörernas förmåga att behålla befintliga kunder samt teckna nya avtal.


I februarikartläggningen framgår det att andelen fastighetsägare som planerar att investera i nya eller komplettera i befintliga ventilationssystem befinner sig på den lägsta nivån vi uppmätt sedan den första kartläggningen i januari 2009.

Gunnar Karlsen Sverige AB är ett företag inom GK-koncernen som är totalentreprenör och servicepartner avseende inomhusklimat i nya och existerande fastigheter. De har verksamhet i hela Norge, Sverige och Danmark och har ca 2000 anställda samt en omsättning på 4 miljarder kronor.

Diagrammet visar endast de företag som har 2 procent eller mer av marknaden för ventilationsservice i Skåne län. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta ossMarknaden för serviceavtal är rörlig och fastighetsägarna byter oftare leverantör jämfört med andra vanligt förekommande serviceområden som upphandlas. Vi ser även att intresset är stort hos de företag som inte har ett serviceavtal i dagsläget, att se över möjligheterna att ingå samarbete.Andelen fastighetsägare i Skåne län som planerar att investera i nytt eller komplettera sitt befintliga ventilationssystem ligger på den lägsta nivån sedan vår första kartläggning av målgruppen som genomfördes i januari 2009. Under kartläggande intervjuer med fastighetsförvaltare uppger i dagsläget 9 procent av de tillfrågade att de har investeringsplaner inom den närmaste 12-månaders perioden.

Hälften av åtgärderna som planeras avser FTX-system FTX (från- och tilluftssystem med värmeväxlare)som möjliggör återvinning av värmen från fastighetens ventilationssystem. Något mer än en femtedel av investeringarna avser frånluft eller från och tilluft. Resterade 30 procent har ännu inte bestämt vilken typ av ventilationslösning som skall installeras i berörda fastigheter.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Skåne län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer