Bullring arbetsmiljö inom svensk tillverkningsindustri

Även låga bullernivåer kan orsaka problem och riskfaktorer i en industriell miljö då sannolikhetheten för olyckor och tillbud ökar. I personliga intervjuer med 673 underhållschefer inom svensk tillverkningsindustri uppger hälften av de tillfrågade att de har problem med buller i den industriella arbetsmiljön.

19 procent av företagen i målgruppen uppger att de har vissa problem med buller, 20 procent att de har problem och 10 procent anser att de att de har en mycket bullrig arbetsmiljö.


Arbetsgivarna har skyldighet att i första hand försöka lösa bullerproblem vid källan och endast i nödfall erbjuda hörselskydd då man konstaterat att det inte finns något annat sätt att eliminera eller minska bullernivåerna. 6 procent av företagen som deltagit i kartläggningen planerar att genomföra åtgärder för att minska problemen inom det närmaste året. Investeringarna avser främst tak- eller väggabsorbenter samt väggsystem och skärmar.6 procent av företagen som medverkat i kartläggningen uppger att de planerar att genomföra åtgärder för att minska problemen inom det närmaste året.Den vanligaste lösningen för att dämpa den totala ljudnivån i en industrilokal är montering av ljudabsorberande skivor mot tak- och väggytor. Det finns även olika typer av draperier och skärmar som kan ljudisolera och bullerdämpa specifika bullerkällor som tex maskiner.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Tillverkande industri i Sverige
Intervjuad person: Underhållsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer