Schenker marknadsledare inom tidsbundna godstransporter

I en kartläggning av företag inom partihandel i Stockholms län uppges Schenker vara marknadsledande inom tidsbundna transporter d.v.s. transporter som ska vara framme samma dag eller dagen efter. Mer än en femtedel, närmare bestämt 23,8 procent anlitar Schenker för denna typ av transporter. Vår kartläggning visar att Jetpak placerar sig på andra plats med 12,4 procent och DHL på tredje med 9,5 procent av företagen som kunder.

40 procent av företagen som intervjuats har behov av mer akuta, s.k. expresstransporter, där transporterna måste skickas iväg i stort sett omgående. Denna typ av tranporter förutsätter kort inställelsetid samt höga krav på leveranssäkerhet. 37 procent av de akuta godstransporter sker till destinationer inom länet, 45 procent inom landet och resterande andel skickas inom andra europeiska länder.

Diagrammet visar endast de företag som har 4 procent eller mer av marknaden för tidsbundna transporter. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Ramus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

61 procent av företagen inom parti & agenturhandel har behov av tidsbundna transporter, dvs transporter som ska vara framme samma dag eller dagen efter. Av dessa är det 37 procent som uppger att godset behöver komma fram samma dag och resteraden 63 procent nästkommande dag.
40 procent av företagen som intervjuats har behov av mer akuta, s.k. expresstransporter, där transporterna måste skickas iväg i stort sett omgående. 37 procent av de akuta godstransporter sker till destinationer inom länet, 45 procent inom landet och resterande andel skickas inom andra europeiska länder.

Ca 1 procent av de tillfrågade utför sina tidsbundna samt akuta transporterna med hjälp av egna bilar. Detta är främst företag som levererar godset inom det egna länet.
Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer