Ingen ljusning i sikte för IT-konsulterna i Västra Götaland

Många analysföretag har under senare tid deklarerat att marknaden för svenska IT-konsulter beräknas få nästintill nolltillväxt under 2014. I en karläggning av aktiebolag med minst 10 anställda, där 1 638 IT-chefer medverkat, framgår det att andelen företag som anlitar externa IT-konsulttjänster har ökat under de senaste 12 månaderna. Samtidigt pekar kurvan för efterfrågan nedåt under samma tidsperiod.

7 procent av företagen som intervjuats under oktober 2014 uppger att de har kommande IT-satsningar under det närmaste året där de har behov av att anlita externa IT-konsulter. Under hösten 2012 var motsvarande siffra 31 procent.


Efterfrågan på tjänster inom systemutveckling samt Windowstekniker ökar och webbutveckling, support samt förvaltning faller. Ytterligare 5 procent av företagen planerar att rekrytera IT-personal inom de närmaste 12 månaderna.Kartläggen visar ingen ljusning i sikte och efterfrågan på IT-konsulttjänster fortsätter att dala.Många företag upplever att de har svårt att hålla kolla på de konsulter de hyr in, farmförallt när det gäller kostnader, avtalstider. Även administrationen av konsultavtal tar onödig tid. Idag finns det webbaserade system på marknaden som minimerar administrationen samt ger er full kontroll över inhyrda konsulter och leverantörer.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


Målgrupp: Aktebolag med minst 10 anställda
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer