19% av golven har brister inom svensk tillverkningsindustri

Idag finns det goda möjligheter att genomföra underhållsarbete utan att stoppa produktionen. Detta möjliggör en större flexibilitet för bl.a. golvbeläggningsleverantörerna att genomföra renoveringar när behovet uppstår.

En kartläggning av svensk tillverkningsindustri visar att det finns ett stort behov av att genomföra golvrenoveringar. 68 procent av företagen i målgruppen äger fastigheten där de bedriver sin industriella verksamhet och har därmed ansvaret för allt fastighetsunderhåll.


Under 477 intervjuer med underhållsansvariga uppger 16 procent av de tillfrågade att de har brister i nuvarande golv. Ytterligare 3 procent av industrierna anser att de har stora brister i nuvarande golvbeläggningar. Ungefär hälften av företagen som har problem med sina golv planerar att genomföra underhållsarbete inom de närmaste 12 månaderna. Övervägande delen har för avsikt att renovera och knappt en femtedel planerar att lägga nya golvbeläggningar. Bland de företag som planerar åtgärder vill 23 procent påbörja arbetet omgående.Idag finns det goda möjligheter att genomföra underhållsarbete utan att stoppa produktionen. Detta möjliggör en större flexibilitet för bl.a. golvbeläggningsleverantörerna att genomföra renoveringar när behovet uppstår. I vårt grannland Norge är motsvarande siffror inom tillverkande industri 10 procent av företagen som har brister i befintliga beläggningar och av dessa är det 4 procent planerar att genomföra renoveringar.Ungefär 60 procent av golven som skall åtgärdas avser ytor som är större än 200 kvadratmeter.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Målgrupp: Tillverkande industri i Sverige
Intervjuad person: Underhållschef


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer