Atea är ledande inom IT-infrastruktur i Göteborg

Atea profilerar sig som specialister inom IT-infrastruktur och enligt IT-cheferna i Göteborg med omnejd stämmer detta mycket bra. Under personliga intervjuer med IT-ansvariga på aktiebolag med minst 10 anställda, rankas Atea som överlägsen leverantör inom IT-infrastruktur. Med 34,2 procent av rösterna har de ett stort försprång till Hewlett Packard som placerar sig på andra plats med 6,8 procent. E-handelsbolaget Dustin och Office IT-partner delar tredjeplatsen med vardera 5,5 procent.

Den mest prioriterade IT-investeringen anges av 17 procent av de tillfrågade vara byte och implementering av nytt affärssystem. Andra viktiga områden uppges vara inom backup samt telefonilösningar.


Kartläggningen visar även att andelen företag som investerar inom intranät ökar kraftigt. 35 procent av IT-cheferna uppger att de använder Microsoft Sharepoint idag och av dessa planerar en femtedel av företagen att vidareinvestera i sin Sharepoint-miljö under den kommande 6 månaders perioden.

Diagrammet visar endast de företag som har minst 2 procent av rösterna. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss2014 ser ut att bli affärssystemimplementeringarnas toppår. Vi har under året sett samma utveckling i hela landet, inom alla branscher.En mycket tydlig trend är att företagen satsar mer på digitala marknadsföringslösningar och andelen företag som har digitala arbetsplatser ökar snabbt. 35 procent av de tillfrågade företagen i Göteborg uppger att de använder Microsoft Sharepoint idag. Ytterligare 6 procent planerar att investera inom området.Förutom intranät, som är den mest använda applikationen, använder en stor del av företagen dokumenthantering, projektplatser och arkivering. Endast 3 procent av företagen uppger att de använder funktionen beslutsstöd idag.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer