Ökad efterfrågan av lagerpersonal i Stockholms län

Det har skett en kraftig ökning gällande behovet att anställa mer personal inom parti & agenturhandel i Stockholm län. Under personliga intervjuer med lagerchefer under september 2014, uppger 20 procent av de tillfrågade företagen att de har ett rekryteringsbehov. Samtliga tjänster skall önskas tillsättas inom den närmaste 6 månaders perioden och mer än 50 procent gäller omgående tillträde. 60 procent av tjänsterna avser lager- eller terminalarbete.

I kartläggningen framgår det att andelen företag som samarbetar med bemanning/rekryteringsbolag har ökat under den senaste 3 års perioden. En femtedel av de tillfrågade företagen uppger att de i dagsläget hyr in personal via en samarbetspartner. Hälften av företagen som har ett aktuellt rekryteringsbehov planerar att hyra in ytterligare personal via denna kanal, en fjärdedel planerar att genomföra rekryteringen själva. Resterade lagerchefer har inte bestämt tillvägagångssätt ännu.

Behovet att tillsätta tjänsterna inom kort är stort. Samtliga tillfrågade uppger att det redan är aktuellt att börja arbeta inom 6 månader. Mer än hälften av tjänsterna skall tillsättas omgående.
Lagerarbetare är den mest efterfrågade kompetensen följt av säljare.Andelen företag inom partihandel i Stockholms län som samarbetar med bemanningsföretag har fortsatt att öka sedan vår mätning under 2012.

Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer