Efterfrågan på kontorslokaler är hög inom Stockholms län

Andelen vakanser, d.v.s. tomma och outhyrda kontorslokaler i Stockholm är mycket låg. Trots att det är dyrt att flytta finns det en fortsatt hög efterfrågan på nya lokaler bland tjänsteföretagen i Stockholms län.

I vår kartläggning av totalt 550 tjänsteföretag uppger 14 procent av de tillfrågade i södra Stockholm att de planerar att byta lokal inom en treårsperiod. I norra Stockholm är motsvarande siffra 10 procent och i city planerar hela 17 procent av kontorsföretagen för ett lokalbyte innan 2017 års slut.


Den vanligaste anledningen (43 procent) till att hyresgästerna vill byta lokal är att den befintliga lokalen har för små ytor. Den näst vanligaste orsaken är (21 procent) är omoderna lokaler. På tredje plats anges för stora lokaler (18 procent) som en brist i nuvarande kontrakt.

Drygt hälften av hyresgästerna i city, närmare bestämt 53 procent vill hitta en ny lokal i samma geografiska område. Resterande 47 procent kan tänka sig andra lägen.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta Torbjörn Eidhagen. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
14 procent av företagen i södra Stockholm vill byta lokal inom de närmaste tre åren. Av dessa är det hälften som planerar att byta redan inom de kommande 12 månderana.

Denna "region" har flest andel företag som är nöjda med sitt geografiska läge. 29 procent av hyresgästerna anger däremot för små ytor som brist i nuvarande lokal. 25 procent av de tillfrågade uppger att de har omoderna lokaler, 21 procent för stora ytor, 21 procent fel planlösning och endast 4 procent fel geografiskt område.17 procent av företagen som nyttjar kontorslokaler i Stockholms län äger själva sina lokaler/fastigheter.Diagrammet nedan visar de mest anlitade fastighetsägarna avseende kontorslokaler, inom de tre geografiska områdena Södra och Norra Stockholm samt City, innanför tullarna.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholms län
Intervjuad person: Lokalbehovsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer