Hög rörlighet inom outsourcad IT-drift i Södra Stockholm

I 915 personliga intervjuer med IT-ansvariga i Södra Stockholm har vi kartlagt information avseende företagens IT-drift. Undersökningen visar att andelen företag i som lägger ut sin IT-drift hos extern leverantör har ökat från 27 procent till 55 procent under de senaste tre åren.

Det finns ett stort antal leverantörer att välja mellan. Av de 188 företag som uppger att de har IT-driften outsourcad räknas 124 olika leverantörer upp. Branschen har även tendenser till stor rörlighet då hela 12 procent av de tillfrågade företagen uppger att de kan tänka sig att byta leverantör.


IT-hantverkarna är den ledande leverantören avseende outsourcad IT-drift i Södra Stockholm med 4,8 procent av de tillfrågade företagen som kunder. Atea placerar sig på andra plats med 4,3 procent och på delad tredje med vardera 2,7 procent ser vi ITS Nordic och itsnillet.

Allt tyder på en fortsatt ökad efterfrågan då 3 procent av företagen med IT-drift i egen regi har planer på lägga ut den hos extern partner under det närmaste året.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare David Svenneke. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Den vanligast förkommande tjänsten som läggs ut är underhåll av nätverk och servrar. Den näst vanligaste tjänsten är service av hårdvara och på tredje plats backup-lösningar.IT-hantverkarna är den ledande leverantören avseende outsourcad IT-drift i Södra Stockholm med 4,8 procent av de tillfrågade företagen som kunder. Atea placerar sig på andra plats med 4,3 procent och på delad tredje med vardera 2,7 procent ser vi ITS Nordic och itsnillet.


Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Södra Stockholm
Intervjuad person: IT-ansvarigFler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer