Truckboomen ser ut att vara över inom partihandeln i Stockholm

Under februari i år var det rekordhög efterfrågan avseende nya truckar inom partihandel i Stockholmsregionen. Nu ser vi en klar avmattning och för tillfället är antalet planerade investeringar nere på samma nivå som tidigare. I vår septembermätning uppger 6 procent av de tillfrågade lagercheferna att de planerar att investera i nya truckar inom de kommande 6 månaderna. Detta är fortfarande 1 procent högre om man jämför med 2012 och 2013 års nivåer.

När det gäller begagnadmarknaden för truckar ser vi ett kraftigt minskat intresse från lagerföretagen. Under februari i år uppgav hela 27 procent att de hade planer på att investera i en begagnad truck inom 12 månader, jämfört med 1 procent under oktober 2014.


Många trucktillverkare har under året producerat fler truckar än någonsin tidigare då de under våren haft en kraftigt ökad orderingång. Kartläggningen av företagen inom parti & agenturhandel i Stockholms län visar dock att efterfrågan kan komma att mattas av under det närmaste året.

Däremot ser det ljust ut för truckserviceföretagen då 87 procent av företagen i målgruppen uppger att de har ett serviceavtal idag. Ytterligare 10 procent är intresserade att se över möjligheten att teckna ett serviceavtal. Linde Materials är i dagsläget den mest anlitade serviceleverantören då de har 32,2 procent av de tillfrågade företagen som kunder idag.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

När det gäller begagnatmarknaden för truckar ser vi ett kraftig minskning av planerade investerar. Under februari i år uppgav hela 27 procent att de hade planer på att investera i en begagnad truck inom 12 månader, jämfört med 1 procent under oktober 2014.Däremot ser det ljust ut för eftermarknaden inom truckservice då 87 procent av företagen i målgruppen uppger att de har ett serviceavtal med en leverantör idag. Det finns även ett stort intresse för att se över möjligheten att teckna nya serviceavtal.De tunga varumärkena och trucktillverkarna har ett starkt grepp om eftermarknaden. Linde Material är den ledande leverantören inom truckservice med närapå en tredjedel av de tillfrågade företagen som kunder. Den näst mest anlitade serviceleverantören är Toyota och på tredje plats ser vi Atlet.
Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer