DHL är ledande inom flygtransporter i Västsverige

Flygtransporter används i regel för transporter där man är beroende av kort transporttid och hög godssäkerhet. Flygfrakt innefattar ofta även lastbilstransporter för att flytta godset till eller från flygplatsen. Enligt trafikverket Sverige finns 44 flygplatser för kommersiellt flyg och 26 av dessa hade någon typ av flygfrakt under 2013.

I en kartläggning av 521 företag inom parti & agenturhandel i Västra Götaland, Jönköping, Örebro, Östergötland samt Västmanlands län uppges DHL vara den ledande leverantören inom godstransporter via flyg. Totalt sett är det 22,9 procent av företagen som upphandlar dessa tjänster som anlitar DHL som leverantör. Den näst största leverantören är UPS med 20,4 procent av marknaden följ av TNT som har 19,5 procent av de tillfrågade som kunder.


Lagren i Jönköpings län står för 49 procent av det totala antalet företag som upphandlar denna transporttyp. Om man tittar på statistiken i detta län är leverantören TNT marknadsledande med 35,3 procent av företagen som kunder. Här placerar sig DHL på andra plats med 20,6 procent.

Mest flyggodstrafik sker till och från Asien samt inom Europa.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Om man ser till den totala andelen företag som upphandlar flygtransporter inom den tillfrågade målgruppen är DHL den marknadsledande leverantören. Om man tittar mer regionalt ser statistiken annorlunda ut.Lagren i Jönköpings län står för 49 procent av det totala antalet företag som upphandlar flygtransporter.I dagsläget finns inga direkta begränsningar för godstransporter via flyg, förutom de utsläppstak och fullerkrav som finns hos flygplatserna. Diagrammet visar fördelningen av andelen import samt export av gods till olika världsdelar.Diagrammet visar endast de Svenska flygplatser som haft mer än 100 ton ankommande samt avgående gods under 2013.

Övriga flygplatser som under 2013 haft avgående eller ankommande godstransporter för 1 ton eller mer är Åre Östersund(96), Norrköping/Kungsängen(85), Visby(81), Örnsköldsvik (57)Sundsvall-Timrå(29), Gällivare(21), Kramfors-Sollefteå (14), Lycksele (12), Ronneby (7), Göteborg/Säve(5), Halmstad(5), Karlstad(2), Vilhelmina (2), Växjö-Kronoberg(1)

Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer