Många sjukskrivningar relaterade till felaktiga lyft och belastnings- skador inom tillverkningsindustrin

Belastningsergonomiska besvär i form av problem i rörelseorganen är fortsatt ett vanligt förekommande problem i dagens arbetsliv enligt Arbetsmiljöverket. Några exempel på det är att fysisk belastning angavs vara den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär för män, och för kvinnor var det den näst vanligaste orsaken efter stress eller andra psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2010).

Hälften av alla anmälda arbetssjukdomar i Sverige kunde hänföras till belastningsfaktorer. Generellt ska dock sägas att antalet anmälningar har minskat med två tredjedelar sedan 2003. Inom tillverkningsindustrin var belastningssjukdomar en vanligare orsak till anmäld arbetssjukdom än för genomsnittet i Sverige. I tillverkningsindustrin hänfördes cirka 60 procent av arbetssjukdomarna till belastningsfaktorer.


I 764 personliga intervjuer med företag inom tillverkande industri framgår det att 77 procent av företagen har personal som genomför vanligt förekommande manuella lyft. 81 procent av de manuella lyften avser material som väger mer än 10 kg. 8,3 procent av företagen uppger att de har haft sjukskrivningar som är direkt relaterade till felaktiga lyft och belastningsskador.

Flest manuella lyft sker inom livsmedelsindustrin och minst antal lyft sker inom verkstadsindustrin.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Per Brahn. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss
Flest manuella lyft sker inom livsmedelsindustri och det är främst kartonger och säckar som flyttas.Verkstadsindustri är den bransch som genomför minst manuella lyft. Flest lyft avser framförallt material i tillverkningsprocesserna samt övriga maskindelar med vikter på mellan 10-20 kg. Inom processindustrin är det vanligast förekommande manuella lyften säckar, kartonger samt övriga material i tillverkningsprocessen med vikter på mellan 10-20 kg.
Genom att använda exempelvis en vacuumlyft eller annan typ av ergonomisk lyftanordning kan man undvika tunga lyft och nästan alla vanligt förekommande manuella lyft inom industrin. I de flesta fall är detta en lönsam investering som snabbt kan räknas hem i form av reduktion av sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.Målgrupp: Tillverkande industri i Sverige
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer