Andelen företag som använder elektroniska fakturasystem har ökat med 16 procent i Helsingborg

Andelen företag inom Helsingborg som använder elektronisk fakturhantering har ökat med 16 procent under den senaste 6 månaders perioden. Därmed är den totala andelen användare inom området uppe i 66 procent i regionen vilket är 10 procent högre användning än snittet i landet. En femtedel av företagen har fristående system och resterade har applikationen integrerade i sina ekonomissystem.

Palette är den leverantör som sålt flest fristående system till företagen i regionen och har 27,8 procent av marknaden. Swinx, Pagero samt InExchange har vardera 16,7 procent av företagen som kunder. När det gäller integrerade system är Visma marknadsledande då 25 procent av de tillfrågade använder EFH via deras ekonomisystem.


Kartläggningen visar att 3 procent av företagen i målgruppen planerar att investera i ett nytt EFH-system inom det närmaste året. Snittet i landet avseende planerade nyinvesteringar ligger något högre på 4 procent.
66 procent av företagen i Helsingborg använder system för elektronisk fakturahantering. Detta är en ökning med 10 procent sedan den senaste mätningen som genomfördes under maj 2014.Fyra femtedelar av företagen sköter elektronisk fakturahantering integrerat med sitt ekonomisystem. Visma har 25 procent av marknadsandelarna följt av Pyramid med 7,8 procent och på tredje plats Microsoft med 7,2 procent av företagen som kunder.66 procent av företagen använder elektronisk fakturahantering vilket ligger 10 procent över snittet i landet. Däremot ser vi en någon mindre tillväxtpotential i regionen då något färre företag planerar att genomföra nyinvesteringar än den genomsnittliga nivån om man jämför med landet i stort.

För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Christoffer Kela. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Aktiebolag i Helsingborg med omnejd
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer