Pyramid ledande inom WMS - lagersystem inom partihandeln

I vår kartläggning av svensk parti & agenturhandel framgår det att Pyramid är ledande leverantör av lagersystem i Sverige då 25 procent av 647 lagerchefer uppger att de har dem som leverantör.
Det näst mest använda systemet är Navision som har 19,2 procent av lagren som kunder idag. Tidigare marknadsledaren SAP har 17,9 procent av marknaden inom marknadssegmentet i dagsläget och placerar sig därmed på tredje plats.

Den huvudsakliga uppgiften som ett lager har är att ta emot gods, lagra gods, och skicka det vidare. Att styra lager och materialflöden är mycket svårt och vikten av att ha ett bra lagerstyrning har stor betydelse. Idag har 52 procent av företagen inom svensk parti & agenturhandel ett lagersystem - WMS-system ”Warehouse Management System” som kan är designat för att övervaka de olika processerna och aktiviteterna som är i gång på lagret.


För att hålla koll på varorna i ett lager finns även andra tekniker som används exempelvis streckkoder och skannrar. Vår kartläggning visar att 7 procent av plockningen hanteras med hjälp av Truck PC idag, 14 procent via handdatorer, 5 procent via stationära datorer och resterade 74 procent via manuella plockorder.

Mer än hälften av de tillfrågade företaget har en utvecklingsplan eller investeringsplan som syftar till att genomföra ytterligare effektiviseringar avseende företagets internlogistik. 61 procent av lagercheferna uppger att de har planer på att genomföra förändringar redan under 2014.

52 procent av lagren uppger att de har ett lagersystem idag. Andelen företag som har ett system idag är något högre i Stockholms län.Mer än hälften av de tillfrågade företaget har en utvecklingsplan eller investeringsplan som syftar till att genomföra ytterligare effektiviseringar avseende företagets internlogistik. 61 procent av lagercheferna uppger att de har planer på att genomföra förändringar redan under 2014. 4 procent av effektiviseringarna inkluderar investeringar i nytt WMS - lagersystem.


För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer