Planerade nyinvesteringar avseende pannor fortsätter sjunka inom Svensk processindustri

Baserat på 300 personliga intervjuer med produktionsansvariga befattningshavare inom svensk processindustri så framkommer det att antalet planerade investeringar av nya pannor är rekordlågt. 39 procent av företagen har någon typ av panna i sin verksamhet idag, men endast 1 procent av de tillfrågade har för avsikt att köpa ny panna inom den närmaste 12 månaders perioden. Under 2012 var motsvarande siffra 5 procent inom samma marknadssegment. Om man går så långt tillbaka i tiden som till år 2003 så låg andelen planerade investeringar avseende pannor på 6,5 procent.

Man kan konstatera att många pannor är gamla. Hälften av de tillfrågade företagen har pannor som är installerade under år 2000 eller tidigare. Bland dessa företag är det 14 procent som brukar en panna från 80-talet eller tidigare.

En tredjedel av befintliga pannor inom processindustri är oljepannor. El-, gas- samt ångpannor står för en femtedel vardera av det totala antalet pannor. 3 procent av de tillfrågade uppger att de har fastbränslepannor.En tredjedel av befintliga pannor inom processindustrin är oljepannor och andelen företag som nyttjar olja som energislag har endast minskat med en procent sedan mars 2013. Andelen användare av el-pannor har under samma period minskat från 31 till 23 procent.

El-, gas- samt ångpannor står för en femtedel vardera av det totala antalet pannor inom segmentet. 3 procent uppger att de har fastbränslepannor.

Fastbränslen - ved, flis, pellets, briketter, kol, torvHälften av de tillfrågade företagen har pannor som är installerade under år 2000 eller tidigare. Bland dessa är det 14 procent som har en panna från 80-talet eller tidigare.

80 procent av pannorna som är installerade före 1980 är oljepannor som förhoppningsvis kommer att bytas ut till miljövänligare energislag inom den närmaste tiden.
Målgrupp: Svensk processindustri
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer