DHL marknadsledande inom sjötransporter i Västsverige

När det gäller gods som lämnar eller anländer till Sverige, är transporter via hav och sjö dominerande. För avgående gods från Sverige går drygt 65 procent via en hamn, medan mer än 80 procent av det gods som anländer till Sverige, gör detta via en hamn.

I 521 personliga intervjuer med logistikansvariga inom parti & agenturhandel i Västra Götaland, Jönköping, Örebro, Östergötland samt Västmanlands län framgår det att DHL är den mest anlitade leverantören för Sjötransporter då de har 14,9 procent av de tillfrågade som kunder. Den näst mest anlitade leverantören för denna typ av frakter är Schenker som har 11,5 procent och på tredje plats Geodis Wilson med 10,1 procent av marknaden i dessa län.


Skillnader förekommer givetvis mellan länen och i Jönköpings län är det Geodis Wilson och DHL de ledande leverantörerna för sjötransporter. I Västra Götaland samt Jönköping upphandlar en fjärdedel av företagen sjötransporter. Inom Örebro, Östergötland samt Värmland är motsvarande siffra något lägre än en sjättedel.

Diagrammet nedan redovisar endast de företag som har 2 procent eller mer av marknadsandelarna. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss.


De fem största hamnarna i Sverige (hanterad godsmängd) svarade under 2010 för ungefär hälften av landets totala godshantering. Dessa hamnar finns i Göteborg, Brofjorden, Trelleborg, Malmö och Luleå. I Västra Götaland samt Jönköping upphandlar en fjärdedel av företagen sjötransporter. Inom Örebro, Östergötland samt Värmland är motsvarande siffra något lägre än en sjättedel.
Under åren 1999-2010 ökade godshanteringen i de svenska hamnarna med 18 procent, från 153 till 180 miljoner ton. Under hela perioden har den lossade godsmängden varit större än den lastade. Företagen som medverkat i vår kartläggning anger att 36 procent av godset via sjötransporter avser lastat gods och 64 procent lossade gods.
Flytande bulk är den vanligaste lasttypen. I övrigt ligger fördelningen mellan containers och lösgods på ungefär samma nivå.
Målgrupp: Parti & Agenturhandel (lager) SNI 46
Intervjuad person: Logistikansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer