Fortum har 30 procent av el-marknaden i Stockholm

Fortum är ledande leverantör av el till kommersiella fastighetsbolag i Stockholms län. De har med nuvarande 29,1 procent dessutom ökat 1,3 procent sedan den senaste mätningen som skedde i april 2014. Vattenfall har däremot tappat 3,4 enheter under samma period och har i dagsläget 14,0 procent av fastighetsägarna som kunder. Den tredje störta leverantören i länet, Telge Energi har gjort en liten ökning med 0,8 enheter till nuvarande 11,2 procent av marknaden i Stockholms län.

Andelen företag som har både fasta samt rörliga avtal har minskat kraftigt. Istället väljer en större andel av fastighetsägarna antingen enbart fast eller rörligt pris samt alternativet mixat pris avtal. 14 procent av fastighetsägarna i Stockholms län anser att det är ett krav att deras samarbetspartners levererar grön el.

Diagrammet nedan redovisar endast de företag som har 2,5 procent eller mer av marknadsandelarna. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss


En kraftig ökning har skett gällande företag som väljer mixat pris avtal. Under april månads mätning hade inget av de tillfrågade företagen denna typ av avtal. 6 månader senare uppger 7 procent av fastighetsägarna att de tecknat sådana avtal. Andelen företag som har mixat el pris är också större än i t ex Skåne där motsvarande siffra är 5 procent och Uppsala 4 procent.8 procent av fastighetsägarna som deltagit i kartläggningen uppger att deras nuvarande el-avtal har löpt ut och att de är fria att byta leverantör. 23 procent anser att den viktigaste faktorn vid val av ny leverantör är att de levererar grön el. Den näst viktigaste parametern är priset. Leveranssäkerhet kommer på tredje plats. 5 procent av de tillfrågade väljer helst en lokal leverantör. 14 procent kräver att deras el-leverantör levererar grön el
Målgrupp: Kommersiella fastighetsägare SNI 68
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer