Evry är ledande inom IT-infrastruktur i Jönköpings län

Enligt 198 tillfrågade IT-chefer på företag med minst 10 anställda per arbetsställe i Jönköping län är Evry det ledande företaget inom IT-infrastruktur i regionen. Trots att Evry inte har ett kontor i den största staden Jönköping får de 28,4 procent av rösterna vilket är mer än 10 procents försprång till tvåan Invid som får 14,7 procent. På tredje plats placerar sig Datakraft som får 12,9 procent av de IT-ansvarigas röster.

Vi har även ställt frågan om hur många av företagen som genomfört analyser över företagets IT-kostnader.
17 procent av informationslämnarna uppger att de aldrig genomfört någon analys. Affärssystem samt övriga mjukvara- och hårdvaruinvesteringar är prioriterade under hösten 2014.Att mäta och analysera IT-kostnader kan ge viktiga underlag för prioriteringar och förbättringsåtgärder i IT-systemen. Dolda IT-kostnader kan exempelvis vara spilltid vid dubbelarbete, manuell hantering och driftavbrott. Mer än hälften av företagen har genomfört analyser av företagets IT-kostnader under 2014. 17 procent av företagen har aldrig genomfört någon typ av analys.
Affärssystem samt övriga mjukvara- och hårdvaruinvesteringar är prioriterade under hösten 2014.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Jönköpings län
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer