E.ON är marknadsledare i Skåne län men tappar andelar

Med 36,4 procent av marknadsandelarna är E.ON den ledande leverantören som har flest el-avtal med fastighetsägarna i Skåne län. De har dock tappat 6,8 procent av kunderna inom målgruppen under den senaste 6 månaders perioden. Den näst mest anlitade leverantören Kraftringen har ökat från 3,7 till 13,6 procent av marknaden under ett halvår. På tredje plats placerar sig Öresundskraft med 11,0 procent av de kommersiella fastighetsägarna som kunder.

Andelen företag som tecknar fastprisavtal har minskat sedan vår senaste mätning i februari 2014. Nu ser vi istället en ökning av andelen rörliga och mixat pris avtal.


Diagrammet nedan redovisar endast de företag som har 3,5 procent eller mer av marknadsandelarna. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Mattias Larsson. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden och omsätter 39 miljarder. De levererar el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt andra energirelaterade tjänster.

Kraftringens verksamhet omfattar elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster till kundgrupper i framför allt södra Sverige. Bolaget Kraftringen Energi AB omsatte 2,7 miljarder under 2013.

Öresundskraft AB omsatte 2013 2,8 miljarder inom el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband samt servicetjänster. Fyra femtedelar av fjärrvärmen som produceras kommer från restvärme, restavfall och biobränsle.

Andelen företag som tecknar fast pris avtal har minskat från 42 till 36 procent sedan februari 2014. Nu ökar istället andelen företag som väljer rörliga samt mixat pris avtal.Mer än häften av fastighetsägarna i Skåne län anser att det är viktigt att använda grön el. 7 procent av de tillfrågade uppger att det är ett krav.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Skåne län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer