Hyresgästerna i Norra Stockholm är nöjdast med sina kontorslokaler

I en kartläggning av 550 företag i Stockholms län framgår det att de flesta hyresgäster är nöjda med sina nuvarande kontorslokaler. Bland de företag som upplever brister anges för små ytor i befintliga lokaler som det största bekymret. Störst problem är detta för företagen i Stockholm City där 60 procent av de tillfrågade som upplever brister anger för små ytor som ett dilemma. Endast 7 procent av företagen i City anger för stora ytor som ett problem medan hyresgästerna i Norra och Södra har över 20 procent som nämner för stora lokalytor som en brist i nuvarande lokaler.

Nöjdast är hyresgästerna i Norra Stockholm där hela 72 procent uppger att de är mycket nöjda med nuvarande kontorslokaler. Endast 5 procent av företagen inom området planerar att byta lokal inom den närmaste 12 månaders perioden.Andelen företag som är mycket nöjda med sina kontorslokaler är mycket hög i Norra Stockholm. Som en naturlig följd av detta ligger nivån på antalet företag som planerar att byta kontorslokal mycket lågt. Endast 5 procent av företagen planerar att byta lokal inom den närmaste 12 månaders perioden. Ytterligare 5 procent planerar att byta kontorslokal inom den närmaste 3-års perioden.Trots att inget av de tillfrågade företagen upplever några större brister totalt sett i sina nuvarande lokaler är det 12 procent av företagen i Stockholm City som uppger att de planerar att byta lokaler inom den närmaste 12 månaders perioden. Det är framför allt små ytor som är ett problem i nuvarande lokaler.Bland de tillfrågade företagen i Södra Stockholm anges för stora ytor, för små ytor, fel planlösning samt omoderna lokaler som problemområden. 7 procent av företagen uppger att de planerar att byta lokal inom den närmaste 12 månaders perioden.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholms län
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer