Vattenfall har mer än 50 procent av marknaden i Uppsala

Mer än 50 procent av de kommersiella fastighetsägarna i Uppsala län har avtal med Vattenfall. Den näst största leverantören till företagen i målgruppen är E.ON som har avtal med 18,3 procent. Sen är det ett stort glapp ner till Telge Energi som har 3,8 procent av marknaden hos de tillfrågade fastighetsägarna i Uppsala län.

52 procent av informationslämnarna anser att det är viktigt att köpa grön el och 4 procent uppger att det är ett krav. Resterande andel anser att det är en mindre viktig fråga. Huvuddelen av fastighetsägarna har fastprisavtal med sina leverantörer. En tiondel av företagen har avtal som löpt ut och är fria att se över möjligheten att byta leverantör.Mer än hälften av de tillfrågade fastighetsägarna uppger att de har fastprisavtal med sina leverantörer.

Mixat elpriset är en relativt ny produkt på marknaden som bygger på att en del av priset är rörligt och en del av priset är fast. Många elbolag ger kunden 50 % rörligt och lika mycket fast prissättning medans andra bolag låter kunden själv välja hur stor andel som ska vara vad.Grön el är el som är producerad av förnybara energikällor, då oftast vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Till de förnybara energikällorna räknas sol, vind och vattenkraft


Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Uppsala län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer