46 procent av fastighetsägarna i Västra Götaland är anslutna till fjärrvärmenätet

46 procent av de kommersiella fastighetsägarna i Västra Götalands län uppger att de använder fjärrvärme som uppvärmningskälla i sina fastigheter. Näst vanligast är direktverkande el följt av bergvärme och värmepumpar. 13 procent av fastighetsägarna som deltagit i vår kartläggning uppger att de använder direktverkande el för uppvärmning av sina fastigheter.

50 procent av fastighetsägarna som idag använder direktverkande el som uppvärmningskälla uppger att de har planer på att investera i nytt uppvärmningssystem. Totalt är det 8 procent av samtliga tillfrågade som uppger planerade investeringar inom området.

70 procent av de tillfrågade uppger att de genomfört energiinventeringar av sina fastigheter. Av de som inte genomfört någon inventering anger 6 procent att de planerar att utföra en inventering under den närmaste tiden. 24 procent har inga planer på att genomföra en inventering i dagsläget.50 procent av fastighetsägarna som idag använder direktverkande el som uppvärmningskälla uppger att de har planer på att investera i nytt uppvärmningssystem. Totalt är det 8 procent av samtliga tillfrågade som uppger planerade investeringar inom området.
Målgrupp: Kommersiella fastighetsägare SNI 68
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer