136 företag i Göteborg vill anställa ytterligare 795 personer

I personliga intervjuer med övergripande ansvariga på aktiebolag med minst 20 anställda i Göteborg med omnejd framgår det att det finns ett stort behov av att anställa ytterligare personal. 136 av de tillfrågade företagen uppger ett rekryteringsbehov och uppskattar att de tillsammans skulle kunna anställa 795 ytterligare personer under förutsättning att de hittar personal med rätt kompetens och utbildningsnivå.

35 procent av företagen upplever att det råder brist på arbetskraft inom deras behovsområde. Det gäller då främst personer med högskola/universitetsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.

8 procent av uppgiftslämnarna upplever även att de även har problem att hitta rätt personal trots att kravet på utbildning gäller gymnasienivå.Av de totalt 200 tillfrågade företagen upplever 10 procent att det är stor brist på arbetskraft inom behovsområdet och ytterligare 25 procent att det är brist. Resterande 65 procent uppger att det finns tillgänglig arbetskraft.35 procent av företagen upplever att det råder brist på arbetskraft inom deras behovsområde. Det gäller då främst personer med högskola/universitetsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.
Målgrupp: Svenska aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: Övergripande ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer