OF-Ekeri är starkast på bilskåp i Skåne & Halland

I en kartläggning av svenska åkerier i Skåne och Halland län uppger inköpsansvariga att OF-Ekeri är den mest anlitade leverantören av bilskåp till tunga lastbilar. Marknadsledande SKAB placerar sig på en andra plats i denna region med 17,9 procent av företagen som kunder. Mercedes och PLS delar tredjeplatsen med vardera 7,5 procent av företagen som kunder i regionen.

Andelen företag som planerar att genomföra nyinvesteringar har sjunkit med 43 procent sedan december 2013. Under augusti månad 2014 svarar 8 procent av företagen som deltagit i kartläggningen att de planerar investeringar. Motsvarande siffra var 14 procent under december 2013.

Diagrammet nedan redovisar endast de företag som har 2 procent eller mer av marknadsandelarna. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Rasmus Weiåker. Övriga kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss.
Under december 2013 planerade 14 procent av åkerierna i södra Sverige att investera i nya bilskåp till tunga lastbilar. Snittet i landet låg under denna period på 12 procent vilket var 17 procent högre än övriga geografiska områden. Under den kommande 12 månaders perioden får leverantörerna räkna med en minskad efterfrågan inom detta marknadssegment.5 procent av företagen i målgruppen planerar att reparera eller flytta skåp under den kommande 6 månadersperioden.
Målgrupp: Åkerier i Skåne och Halland
Intervjuad person: Inköpsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer