Atea är överlägsna inom IT-infrastruktur i Södra Stockholm

Enligt 200 IT-chefer i Södra Stockholm är Atea den överlägset bästa leverantören inom IT-infrastruktur. Närapå hälften av de tillfrågade, 47,7 procent anser detta. På andra plats, med 9,1 procent av rösterna ser vi Proffice som huvudsakligen erbjuder sina IT-tjänster via det helägda dotterbolaget Dfind AB. Tredjeplatsen kniper den snabbväxande uppstickaren ITS Nordic AB med 6,5 procent.

Affärssystem och telefoniinvesteringar ligger högt upp på prioriteringslistan även i denna region. Något som sticker ut är att intresset för driftsäkerhet samt nätverkslösningar verkar öka och vi har även indikationer på samma trend i övriga landet.

6 procent av företagen som deltagit i kartläggningen uppger att de har för avsikt att byta servermiljö inom de närmaste 12 månaderna samt 4 procent av företagen uppger att de planerar att investera i virituella servrar inom de närmaste 6 månaderna.
Affärssystem och telefoniinvesteringar ligger högt upp på prioriteringslistan även i denna region. Något som sticker ut är att intresset för driftsäkerhet samt nätverkslösningar verkar öka och vi har även indikationer på samma trend i övriga landet.Andelen företag som ser över sina datalagringslösningar och sin servermiljö ökar. 6 procent av företagen som deltagit i kartläggningen uppger att de har för avsikt att byta servermiljö inom de närmaste 12 månaderna samt 4 procent av företagen uppger att de planerar att investera i virituella servrar inom de närmaste 6 månaderna.
Målgrupp: Svenska aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer