Oavgjort mellan Bravida och Caverion i Västra Götalands län

Bravida Sverige AB och Caverion Sverige AB (YIT) delar förstaplatsen som ledande leverantörer av ventilationsservice i Västra Götalands län. Dessa leverantörer har vardera 12,5 procent av de kommersiella fastighetsägarna som kunder. Det lokala, familjeägda företaget Servent ventilation service AB placerar sig på andra plats och på tredje plats lokala Ventilationskontroll Aeolus AB.

64 procent av de tillfrågade fastighetsägarna uppger att de har ett avtal med serviceleverantör avseende ventilation. Det är 17,9 procent fler jämfört med januari 2012. Andelen företag som planerar att investera i nya ventilationsanläggningar har legat på en jämn nivå i länet i jämförelse med tex samma målgrupp inom Stockholms län.

Diagrammet redovisar endast de företag som har 2 procent eller mer av marknaden inom målgruppen. Vänligen kontakta projektledare Mattias Larsson för information om hela kartläggningen. Kontaktuppgifter finner du via www.pulikator.seFler och fler företag har insett fördelarna och tecknar serviceavtal med en leverantör. Andelen företag som tecknar serviceavtal har ökat med 17,9 procent sedan januari 2012. Genom serviceavtalen förebygger fastighetsägarna driftstörningar, olyckor samt optimerar nyttjandegranden på sina ventilationsanläggningar.Andelen företag som planerar att investera i nya ventilationsanläggningar har legat på en jämn nivå i länet i jämförelse med tex samma målgrupp inom Stockholms län.
Målgrupp: Kommersiella fastighetsägare SNI 68
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer