Tillverkande industri är trucktätast i Skåne län

I en karläggning i Skåne län har vi genomfört 658 personliga intervjuer med lageransvariga och produktionschefer i syfte att kartlägga vilket segment som använder flest truckar på arbetsplatserna. Av de tillfrågade produktionscheferna inom tillverkande industri är det 86 procent av företagen inom målgruppen som uppger att de har minst 1 truck. Inom partihandel/lager är motsvarande siffra 68 procent.

Resultatet visar att det är färre antal företag inom partihandel som använder truckar men har fler truckar per arbetsställe. Däremot är det stora skillnader vad gäller antalet företag som anlitar extern leverantör för service av truckarna.

Industri 292 truckar per 100 företag
Lager 272 truckar per 100 företag
Inom industrin är det en högre andel företag procentuellt sett som innehar minst en truck jämfört med partihandel/lager. Däremot finns det fler antal truckar per arbetsställe inom partihandel/lager än inom industrin.Andelen företag som har serviceavtal för truckarna ligger lågt inom båda målgrupperna. Inom tex verkstadsindustri i norra Sverige anlitar 70 procent av företagen extern leverantör för att serva sina truckar.5 procent av företagen inom tillverkande industri planerar att utbilda nya truckförare inom de närmaste 6 månader. Inom partihandel/lager är det 2 procent av företagen som planera att genomföra truckförarutbildning inom samma tidsperiod.
Målgrupp: Tillverkande industri samt lager i Skåne län
Intervjuad person: Lageransvarig/Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer