17 procent av fastighetsägarna saknar ett fungerande brand eller utryckningslarm

Publicerad 2014-08-21

Ett automatiskt brandlarm utgör en viktig del i en byggnads brandskydd då detta bidrar till en tidig upptäckt av brand. Ansvaret för brandskydd ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen samt hyresgästerna som nyttjar den. Enligt lagen om skydd mot olyckor krävs det att bägge parter vidtar nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand.

Enligt vår kartläggning av 2 007 kommersiella fastighetsägare i landet så saknar 17 procent av fastighetsägarna ett fungerande brandlarm eller utryckningslarm i sina fastigheter.


7 procent av de tillfrågade uppger att de har planer på att investera inom området. Flest investeringar väntas ske i Småland samt inom Skåne län.Typ av fastigheter i bestånden hos de 2 007 företagen som deltagit i kartläggningen.7 procent av fastighetsägarna planerar att investera inom området varav 33 procent är i ett diskussionsstadie, 20 procent tittar på lösningar, 25 procent har budgeterat för investeringen och tagit in offerter samt 22 procent som har skrivit kontrakt med leverantör.
7 procent av de tillfrågade uppger att de har planer på att investera inom området. Flest investeringar väntas ske i Småland samt inom Skåne län.

För mer information om vår kartläggning är du välkommen att kontakta projektledare Mattias Larsson. Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida www.publikator.se
Målgrupp: Kommersiella fastighetsägare SNI 68
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer