Expansion är ledningsgruppernas högsta prioritet i Stockholm län

Vi har under våren 2014 genomfört 327 personliga intervjuer med VD eller motsvarande befattningshavare på aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholms län i syfte att kartlägga vilka förändrings eller förbättringsprojekt som är prioriterade i företags ledningsgrupp.

Expansion står högst upp på prioriteringslistan då 43 procent av de tillfrågade anger detta som den egna ledningsgruppens agenda. På andra plats anges implementation av nya verksamhetssystem och ny- alternativt omorganisation som den tredje viktigaste åtgärden.


Den vanligaste sammansättningen i ledningsgrupperna, 62 procent, är 3-6 personer. 28 procent av företagen vi talat med har en ledningsgrupp som innefattar mer än 6 personer och 10 procent har färre än 3 personer. Hälften av VD:arna anser att den egna ledningsgruppen fungerar väl vad gäller såväl strategiskt fokus samt förmåga att fokusera på helheten. Små ledningsgrupper upplevs av ledningen fungera bäst då 69 procent av företagen som har en ledningsgrupp mindre än 3 personer uppger att detta fungerar "mycket bra".Hälften av VD:arna anser att den egna ledningsgruppen fungerar väl vad gäller såväl strategiskt fokus samt förmåga att fokusera på helheten. Endast 1 procent av de svarande uppger att ledningsgruppens arbete fungerar "ganska dåligt" och resterade anser att det fungerar ganska eller mycket bra.Den vanligaste sammansättningen i ledningsgrupperna, 62 procent, är 3-6 personer. 28 procent av företagen vi talat med har en ledningsgrupp som innefattar mer än 6 personer och 10 procent har färre än 3 personer.
Små ledningsgrupper upplevs av ledningen fungera bäst då 69 procent av företagen som har en ledningsgrupp med mindre än 3 personer uppger att det fungerar "mycket bra".

Mindre än 3 personer = Medelvärde 169
Mellan 3-6 personer = Medelvärde 140
Mer än 6 personer = Medelvärde 15041 procent av bolagen arbetar med teambuilding eller annan utveckling av ledningsgruppen tillsammans med en extern partner.

För ytterligare information om våra kartläggningar är du välkommen att kontakta vår projektledare Minna Noren. Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida på www.publikator.se
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholms län
Intervjuad person: Övergripande ansvarig/VD


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer