46 procent av säljbolagen saknar säljstöd - CRM

Kartläggningen omfattar 2 095 personliga intervjuer med IT-ansvariga på aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Sverige. 1 173 av de tillfrågade företagen som motsvarar 51 procent uppger att de har minst 1 säljare anställd. 46 procent av dessa företag saknar ett säljstöd - CRM.

Bland företagen som har 5 säljare eller fler är motsvarande siffra 19 procent.


Över 21 procent av företagen som uppger att de har ett CRM har egenutvecklade system vilket är den största konkurrensfaktorn för leverantörerna inom affärsområdet. Microsoft Dynamics är den marknadsledande leverantören med 12,1 procent av företagen som kund. SAP placerar sig på andra placering med 10,2 procent och Lundalogik med Kontakt och Lime på tredje plats med 9,1 procent av marknaden.

CRM - Customer Relationship Management46 procent av företagen som har en säljare eller fler saknar helt programvara för säljstöd - CRM.Företag som ej redovisas i diagrammet och som har 1 procent vardera av marknaden för programvara inom CRM: Oracle (1%), Intelliplan (1%), Upsales (1%), Navision (1%), Navision (1%), Vitec mäklarsystem (1%), Intenia Movex (1%), Garp (1%)

Företag som ej redovisas i diagrammet och som har mindre än 1 procent vardera av marknaden för programvara inom CRM: CRM Portalen, Ceasar, Netsuite, Mamut, Fortnox, Briljant, Marathon, Evatic sales, Backbone, Orfala, SDT advance, SoftOne, Scala, Greta, Genero, Fenix, FTD, Amanda, 24SevenOffice
Kundnöjdheten är mycket hög inom området och endast 2 procent upplever någon typ av missnöje med befintliga system. Leverantörerna inom området bör därför koncentrera sina insatser på att bearbeta de företag som har säljare och saknar säljstöd idag då antalet företag som har behov eller intresse att byta system är begränsad.I snitt är det 4 procent av företagen som deltagit i kartläggningen som uppger att de har planer på att investera i ett CRM inom de närmaste 12 månaderna. Flest affärer ser det ut att kunna bli i Skåne län där 8 procent av företagen svarar att de har ett investeringsbehov.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer