Andelen fastighetstransaktioner Västra Götalands län har ökat med ytterligare 30 procent

Fastighetsbranschen är glödhet och andelen planerade fastighetstransaktioner i Västra Götalands län har ökat med 30 procent under den senaste 6 månaders perioden. Under augusti månad 2014 uppger 44 procent av fastighetsägarna att de planerar att genomföra fastighetstransaktioner under det närmaste året. 20 procent av transaktionerna avser avyttring av fastigheter och 24 avser planerade nyförvärv.

Under 2014 har de planerade transaktionerna avsett kontorsfastigheter 20 procent, industrifastigheter 19 procent, bostadsfastigheter 42 procent, lagerlokaler 8 procent, butikslokaler 9 procent samt annan typ av lokal 2 procent.Diagrammet visar fördelning av andelen planerade transaktioner inom avyttring respektive planerade förvärv under perioden 2011 till 2014.Diagrammet visar fördelning av lokaltyper som de planerade fastighetstransaktionerna avsett under perioden 2011 till 2014.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Västra Götalands län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer