ABB tappar marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri

I vår kartläggning av svensk verkstadsindustri framgår det att ABB har tappat 2,9 procent av marknaden för industrirobotar inom segmentet. Tyska Yaskawa Motoman ökar sina marknadsandelar med 3,7 procent och knappar därmed in på både ABB och KUKA. Fanuc bibehåller sina marknadsandelar på samma nivå som under 2012.

Verkstadsindustrin är en viktig målgrupp för automationsindustri då närapå vart femte företag inom segmentet har minst 1 robot på arbetsstället. Andelen företag som anlitar extern partner för service av sina robotar har ökat från 73 till 77 procent under samma tidsperiod.


Statistiken baserar sig på 4 791 personliga intervjuer med produktionsansvariga som genomförts under perioden januari-juni 2012 samt januari-juni 2014. Verkstadsindustri innefattar företag inom järn, metall samt metallkonstruktion, legotillverkare, maskinindustri samt fordon- och transportmedelsindustriDiagramet visar aktuell statistik från 3 282 intervjuer som genomförts under perioden januari - juni 2014Snittet på antal företag som har minst 1 robot per arbetsställe är under våren 2014 18 procent. Störst robottäthet ser vi i Östra regionen - Kalmar, Kronoberg samt Jönköpings län där 25 procent av företagen har någon typ av robot i sin verksamhet.Andelen företag som anlitar extern partner för service av robotarna har ökar från 73 procent 2012 till 77 procent under 2014.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer