62 procent av företagen inom tillverkande industri hanterar plockning av order manuellt

62 procent av företagen inom tillverkande industri hanterar plockning av order manuellt på sina lager. Hälften av företagen i vår kartläggning uppger att de har någon typ av plocklager och övriga pallhantering samt reservdelslager.

En sjättedel av företagen i målgruppen har dock en utvecklingsplan eller investeringsplan för att effektivisera företagets internlogistik. 21 procent uppger konkreta investeringsplaner inom området under 2014.


29 procent av företagen som deltagit i vår karläggning har ett WMS-system idag och ytterligare 2 procent har planer på att investera inom den närmaste 12 månaders perioden.
25 procent av företagen inom målgruppen har inget lager på arbetsstället. Statistiken baserar sig enbart på de företag som har ett lager på minst 100 m2.Hälften av företagen i vår kartläggning uppger att de har någon typ av plocklager och övriga pallhantering samt reservdelslager.En sjättedel av företagen i målgruppen har dock en utvecklingsplan eller investeringsplan för att effektivisera företagets internlogistik. 21 procent uppger konkreta investeringsplaner inom området under 201421 procent av företagen uppger planerade investeringar avseende skanners, Handdatorer, Tryck PC eller Lagersystem (WMS)

WMS - Warehouse management system
Målgrupp: Svensk tillverkningsindustri SNI 10-33
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer