Specialkararosser - SKAB är ledande leverantör av bilskåp till svenska åkerier

Enligt 578 logistikansvariga på svenska åkerier är Specialkarosser AB - SKAB är den mest anlitade leverantören vid investeringar i bilskåp. SKAB bygger helt kundanpassade lastbilspåbyggnader i så kallade sandwichkonstruktioner och i SKAB-gruppen ingår även Lagab samt Groth Kaross.

PLS placerar sig på andra plats med 15 procent och NTM på tredje plats med 9 procent.


7 procent av företagen som deltagit i kartläggningen uppger att de planerar ytterligare investeringar inom bilskåp under 2014 och ytterligare 5 procent att de eventuellt planerar att investera under perioden. Flest nya affärer ser ut att ske i Södra regionen som innefattar Skåne, Blekinge samt Hallands län.

Diagramet nedan redovisar endast de företag som har 2 procent eller mer av marknadsandelarna. För ytterligare information om kartläggningen vänligen kontakta projektledare Rasmus Weiåker. Kontaktuppgifter finner du via vår hemsida www.publikator.se eller under Kontakta oss.

En sandwichkonstruktion är en materialkonstruktion där man satt samman tunna skikt av material på vardera sidan av ett tjockare skikt av lätt, men i förhållande till sin vikt, hållfast material.
7 procent av företagen som deltagit i kartläggningen uppger att de planerar nyinvesteringar inom bilskåp under 2014 och ytterligare 5 procent att de eventuellt planerar att investera.Mellansverige - Jönköping, Kronoberg samt Kalmar län
Mälardalen - Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län
Västra - Västra Götalands län
Södra - Skåne, Blekinge samt Halland län
Målgrupp: Åkerier med minst 2 miljoner i omsättning
Intervjuad person: Logistikansvarig/Inköpsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer