48 procent av svenska aktiebolag med minst 10 anställda använder elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering (EFH) underlättar arbetet, sänker kostnaderna och frigör personella resurser. Vår kartläggning visar att 48 procent av Svenska aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe har ett system idag och att andelen företag som planerar att investera i ett nytt system ligger på 4 procent i snitt i landet.

I Stockholms län ser vi en 20 procentig ökning vad gäller antalet företag som investerat sedan 2012.


Att registrera fakturor är något som tar mycket tid, framförallt för större företag som har många kunder. Här finns möjlighet att spara både tid och pengar som skulle kunna användas till andra arbetsuppgifter. 45 procent av de 1 373 företagen i vår kartläggning uppger att de registrerar mer än 100 fakturor per månad och bör ha stora möjligheter att sänka sina fakturarelaterade kostnader.Att registrera fakturor är något som tar mycket tid, det vet alla större företag som har många leverantörer. Det krävs en stor personalstyrka för att mata in all information som står på fakturorna manuellt och kostar därmed även mycket pengar. Företagen förlorar därmed mycket dyrbar tid som skulle kunna användas till andra arbetsuppgifter.4 procent av de 1 373 tillfrågade IT-ansvariga uppger att de planerar att investera i elektronisk fakturahantering.Jönköpings län ser ut att bli en bra marknad då 6 procent av företagen i målgruppen uppger att de planerar investeringar inom området.
Målgrupp: Svenska aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer