Andelen planerade investeringar inom märkning ökar med 33 %

Andelen företag inom verkstadsindustri som planerar att investera inom märkning har stigit från 2-3 procent under den senaste 12 månaders perioden. För maskintillverkarna inom området innebär detta en möjlig omsättningsökning på 50 procent jämfört med föregående 6 månaders period.

I rena siffror bör andelen sålda märkningsutrustningar per 6 månader hamna på 189 utrustningar istället för tidigare 126. Störst efterfrågan är det på lasermärkning. Statistiken baserar sig på en kartläggning där vi talat med 38 procent (2 382 personer) av produktionscheferna inom målgruppen verkstadsindustri med minst 3 miljoner i omsättning.


Den 1 juli 2014 blev prestandadeklaration och CE-märkning obligatoriskt för produkter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 1090-1 för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner. CE-märkning är en produktmärkning inom EES. En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö samt att föreskriven kontrollprocedur har följts.

I dagsläget använder 24 procent av företagen inom svensk verkstadsindustri någon form av märkningsutrustning.

CE-märkning - Conformité Européenne

ESS - europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningen anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge
I dagsläget använder 24 procent av företagen inom svensk verkstadsindustri någon form av märkningsutrustning och andelen planerade investeringar inom området ökar.
45 procent av de planerade investeringarna beräknas ske i våra Södra län så som Skåne, Blekinge, Halland samt Västra Götalands län. Investeringsbenägenheten ser ut att trappas av ju längre norrut vi kommer i landet.
Målgrupp: Svensk verkstadsindustri med en omsättning >3 miljoner
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer