Fastighetsägarna i Stockholms län satsar på solenergi

Stockholm är den första staden i Sverige som har fått sina tak solinventerade och idag har 10 procent av de kommersiella fastighetsägarna investerat in solceller på någon av sina fastigheter inom länet. Det är en ökning med 67 procent under det senaste året. Och fler investeringar kommer att ske. 13 procent av fastighetsägarna som deltagit i kartläggningen uppger att ytterligare investeringar kommer att ske inom de närmaste 12 månaderna.


Solkartan finner du: www.stockholm.se

Solinstrålningen i Stockholm är nästan lika stor som i södra Tyskland, och eftersom priset för solceller rasar är det nu ekonomiskt lönsamt att sätta upp solceller även på våra breddgrader.


Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med mars i år har ca 6 300 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 2 500 av dessa har beviljats stöd.

Under perioden 2013 - 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.Andelen planerade investeringar har ökat med 67 procent under det senaste året.Under perioden 2013 - 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Stockholms län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer