Planerade investeringar dalar med 25 procent inom verkstadsindustri i Mellansverige

Trots en ökad optimism hos företag inom tillverkande industri i Sverige ser vi en fortsatt minskning vad gäller planerade maskininvesteringar under den kommande 12-månadersperioden. Att arbetsgivarna upplever en stor brist på kvalificerad arbetskraft ökar i betydelse för tillväxten. För att hävda sig i konkurrensen inom den internationell ekonomin behöver företagen framför allt anställa ingenjörer med rätt kompetens.

Inom verkstadsindustri i Mellansverige (Örebro, Västmanland och Värmlands län) har andelen planerade maskininvesteringar dalat med 25 procent den senaste sexmånadersperioden. Denna nivå ligger även 28 procent under snittet i landet.

Efterfrågan på märkningsmaskiner för metall samt CNC-styrda maskiner inom plasma-, gas- och vattenskärning ökar i regionen under första halvåret 2014 medan lyftanordningar och lyftredskap har en oförändad efterfrågan. Inom övriga affärsområden pekar trenden nedåt.
Efterfrågan på märkningsmaskiner för metall samt CNC-styrda maskiner inom plasma-, gas- och vattenskärning ökar i regionen under första halvåret 2014 medan lyftanordningar och lyftredskap har en oförändad efterfrågan. Inom övriga affärsområden pekar trenden nedåt.

Ingen av de 400 produktionschefer vi talat med i regionen uppger planerade investeringar inom CNC-maskiner för slipande bearbetning samt kompressorer under den kommande 12 månaders perioden.Andelen planerade investeringar som planerades under december 2013.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Örebro, Värmland samt Västmanlands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer