Andelen kommersiella fastigheter som har 3-glasfönster har ökat med 9 procent i Uppsala län

Andelen kommersiella fastigheter som har 3-glasfönster har ökat med 9 procent i Uppsala län sedan 2010. Ett 3-glasfönster är ett enda sammansatt glasparti, med isolerande mellanrum som är fyllda med argongas, vilket gör att värmen stannar i huset. Sverige har som mål att energianvändningen år 2020 för bostäder och lokaler ska bli 20 procent lägre än den var 1995.

11 procent av fastighetsägarna i Uppsala planerar att investera ytterligare i modernisering samt renovering av befintliga fönster under den kommande 12 månaders perioden, vilket är lägre än snittet i landet som ligger på 16 procent.


Enligt svensk lag, Lag om energideklaration för byggnader (2006:985), ska alla byggnader med vissa undantag energideklareras. Energideklarationen visar en del av fastighetens kvaliteter, som byggnadens energianvändning och referensvärdet av hur stor energianvändning som liknande fastigheter använder samt kraven för nyuppförda byggnader.

En fullständig energideklaration innehåller också de åtgärdsförslag för att minska energianvändningen värme-ventilations-och reglersystem, fönster, isolering m.m.Många som väljer att uppgradera gamla fönster till nya 2-glasvarianter gör det för att behålla ett äldre utseende med antikprofilerade snickerier på karm och båge. I nya fönster med 2-glas har två isolerrutor fogats samman med en isolerande luftspalt i mellanrummet. Det gör dem mer energieffektiva än den gamla typen av 1+1 fönster, som består av två sammankopplade och delbara fönsterbågar.11 procent av fastighetsägarna i Uppsala planerar att investera ytterligare i modernisering samt renovering av befintliga fönster under den kommande 12 månaders perioden, vilket är lägre än snittet i landet som ligger på 16 procent. Stört efterfrågan ser vi i Skåne län där hela 23 procent av fastighetsägarna planerar fönsterinvesteringar under det närmaste året.

Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Uppsala län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer