20 procent av fastighetsägarna i Östergötland planerar nyförvärv

35 procent av fastighetsägarna i Östergötland planerar att genomföra fastighetstransaktioner under de kommande 12 månaderna. Detta bör betraktas som en hög rörlighet i jämförelse med landets storstadsregioner. 20 procent av de planerade transaktionerna avser nyförvärv och 15 procent avyttring av befintliga fastigheter. Andelen fastighetsägare som planerar att köpa är hög i likhet med övriga landet vilket i kombination med ränteläget bör gynna fortsatt högtryck i branschen.

42 procent av affärerna gäller bostadsfastigheter, 21 procent kontorsfastigheter, 16 procent industrifastigheter, butikslokaler 10 procent, lagerlokaler 8 procent samt 3 procent annan typ av fastighet.


Statistiken baseras på 959 intervjuer med fastighetsansvariga inom målgruppen kommersiella fastighetsägare i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Skåne samt Östergötlands län under perioden januari t.o.m. juni 2014

SNI 682010, 20 & 30
42 procent av affärerna gäller bostadsfastigheter, 21 procent kontorsfastigheter, 16 procent industrifastigheter, butikslokaler 10 procent, lagerlokaler 8 procent samt 3 procent annan typ av fastighet20 procent av de planerade transaktionerna avser nyförvärv och 15 procent avyttring av befintliga fastigheter. Andelen fastighetsägare som planerar att köpa är hög i likhet med övriga landet vilket i kombination med ränteläget bör innebära fortsatt högtryck i branschen.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Östergötlands län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer