21 procent av fastighetsägarna har problem med takläckage

Orsakerna till ett takläckage kan vara många. Det kan vara allt från rena konstruktionsfel till att skador uppstått i samband med åtgärdsarbeten. Problemet kan vara en följd av att vatten inte avleds korrekt eller att skador i tätskiktet uppstått. När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser utan grundligt och metodiskt utreda upphovet till problemet.

Genom 316 intervjuer med företag inom tillverkande industri med minst 20 anställda per arbetsställe har vi kartlagt statusen på svenska industritak. 69 procent av de tillfrågade företagen i målgruppen uppger att de äger sina industrifastigheter varav 21 procent har problem med takläckage.


15 procent av fastighetsägarna planerar att åtgärda taken inom det närmaste året. Mer än hälften av åtgärderna avser renovering av befintliga papptak.

Vanligaste takbeläggningen på industrifastigheterna är papp följt av plåttak.15 procent av fastighetsägarna planerar att åtgärda sina tak. Av de planerade åtgärderna avser 60 procent renovering av befintliga takbeläggningar och 40 procent ny beläggning.Vilken typ av takbeläggning har ni tänkt er?
Målgrupp: Fastighetsägare industrifastigheter
Intervjuad person: Fastighetsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer