31 procentig minskning av antalet planerade investeringar inom verkstadsindustri i Mälardalen

Tillväxten i eurozonen stiger och det finns många tecken på ökad tillväxt i Sverige under 2014. Trots att vi ser ett tecken på en långsam ekonomisk återhämtning ser vi en 31 procentig minskning av antalet planerade investeringar inom verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län.

Den svenska verkstadsindustrin är ryggraden i det svenska näringslivet. Tillsammans omsätter de närmare 610 miljarder kronor och branschen sysselsätter cirka 230 000 personer och stod tillsammans med elektronikindustri under 2010 för ca 44 procent av den Svenska exporten.
Källa: Teknikföretagen och SCB)

Framförallt är det mindre företag som har problem med kapitalförsörjningen och tillgången på kapital är en grundförutsättning. Andra faktorer som kan antas hindra tillväxten kan vara den globala ekonomins utveckling liksom minskad efterfrågan och konkurrens från utländska aktörer. Även brist på kvalificerad arbetskraft ökar i betydelse för tillväxten inom verkstadsindustri.
Under maj 2014 har vi intervjuat 393 företag med minst 3 miljoner i omsättning eller mer. Totalt uppgavs 80 planerade investeringar som kan jämföras med snittet i landet som ligger på 145 investeringar. Under december 2013 var motsvarande siffra 116 planerade investeringar 12 månader framåt i tiden i samma målgrupp och region.Diagramet visar antalet planerade investeringar inom verkstadsindustri i Stockholm, Södermanland samt Uppsala län jämfört med snittet i landet.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer