Atea är ledande inom IT-infrastruktur i Helsingborg

Enligt 149 IT-ansvariga på företag med minst 10 anställda i Helsingborg med omnejd är Atea det ledande företaget inom IT-infrastruktur. 14 procent av de tillfrågade har rankat Atea som ledande tätt följt av IXX IT-partner som får 12 procent av rösterna. På delad tredje plats ser vi IT Gården i Landskrona, Cygate och Evry med 9 procent vardera.

Övriga företag som fått 3 procent eller mer:
Ricoh, IT-hantverkarna, Office IT-partner, Advania samt AddPro.

Företag med 2 procent eller lägre:
Alliero Services, Datapartner, Datic, Diflex, Future IT-partner, R-Data samt TNM

I vår kartläggning har vi även ställt frågan om IT-chefernas förtroende för sin nuvarande leverantörs förmåga att lösa de utmaningar det egna företaget står inför i framtiden inom IT-området samt vilka investeringar som är prioriterade under de kommande 12 månaderna.6 procent av de tillfrågade tror inte att den nuvarande samarbetspartnern kommer att kunna lösa de IT-relaterade utmaningar man står för i framtiden och ytterligare 6 procent är tveksamma. 88 procent uppger att de bedömer sin nuvarande leverantör som kompetent inför kommande utmaningar.Investeringar inom telefoni är hög prioritet för många IT-chefer och så även i denna region. Hela 17 procent av företagen planerar att investera inom detta område under de kommande 12 månaderna.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 10 anställda per arbetsställe i Helsingborg med omnejd
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer