Uppsala är en intressant region för fastighetsaffärer

Fastighetsbranschen har haft en hög avkastning de senaste åren och det har varit hårt tryck på så kallade core-investeringar, fastigheter i bästa lägen med låg risk. Då efterfrågan varit stor inom detta område börjar det råda brist på sådana objekt och marknaden har börjat titta på sekundära lägen. Riskerna är betydligt lägre i expansiva kommuner.

I Uppsala län planerar 19 procent av fastighetsbolagen att genomföra fastighetstransaktioner vilket är en treprocentig ökning jämfört med samma period under 2013.


11 procent av transaktionerna avser försäljning och 8 procent avser planerade investeringar i ytterligare fastigheter.Industrilokaler står för 36 procent av de planerade transaktionerna. I Stockholms län är motsvarande siffra 16 procent. Bostadshus står för 26 procent, kontorsfastigheter 13 procent, lagerlokaler 10 procent, butik 5 procent och annan lokaltyp 10 procent.I vår senaste kartläggning av fastighetsbolagen i Uppsala under juni 2014 ser vi en ökning av antalet planerade fastighetstransaktioner jämfört med samma period de senaste två åren.
Målgrupp: Fastighetsägare SNI 68 i Uppsala län
Intervjuad person: Fastighetsansvarig/Förvaltare


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer