Svalt intresse för investeringar inom underhåll i Mälardalen

Enligt underhållsnyheter.se kommer Regeringen, näringslivet och kommunen tillsammans satsa 800 miljoner på produktionsforskning inom bland annat underhåll under de kommande 10 åren. Projektet innefattar ett nytt campus inom KTH för utbildning och forskning med inriktning mot produktionsteknik och logistik i Södertälje.

Marknaden för underhållssystem växer och förändras men inom verkstadsindustrin i Mälardalen är endast 1 procent av produktionscheferna intresserade av att se över möjligheten att investera i ett underhållssystem.


Inom tillverkande industri i stort finns ett ökat behov att effektivisera underhållsarbetet och marknaden presenterar kontinuerligt ny teknik med bland annat system som informerar när underhåll skall ske samt mobila lösningar för en serie kritiska arbetsprocesser, däribland hantering av lager, arbetsorder, inspektion och smörjronder.

Vi har genomfört 393 personliga intervjuer med produktionsansvariga inom verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län.64 procent av företagen som har ett underhållssystem idag uppger att hela organisationen använder systemet dagligen. Resterande 36 procent av de tillfrågade anger att delar av organisationen använder det dagligen.Det är uppseendeväckande lågt antal företag i målgruppen som har intresse för att se över möjligheten att implementera underhållsystem i sin verksamhet. Endast 1 procent av företagen kan tänka sig att titta närmare på en lösning inom området.

Målgruppen består av företag inom verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län. Statistiken baserar sig på 393 intervjuer med produktionsansvarig.
Målgrupp: Verkstadsindustri i Stockholm, Uppsala samt Södermanlands län
Intervjuad person: Produktionsansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer