34 procent av företagen i Stockholms innerstad använder molntjänter

Den svenska it-branschen står inför en gigantisk omvandling. Det är inte längre frågan om, utan när de flesta applikationer kommer att distribueras via molnet. Trots en något dalande marknad under våren 2014 finns ett stort intresse och en stark efterfrågan för molntjänster. I Stockholm City uppger 34 procent av företagen med minst 20 anställda att de använder molntjänster idag. Ytterligare 8 procent av företagen i Stockholm city uppger att de planerar att börja använda molntjänster inom den närmaste tiden.

Konsekvenserna för konsultbranschen är enorma då användarna enkelt kan ladda upp sina applikationer direkt från Microsoft hemsida helt utan support från en systemintegratör. Via en läsplatta kan exempelvis en säljare få en mycket flexibel lösning genom att köra både Office 365 och CRM Online. Förutom en enklare tillvaro är molnet en väg till bättre ekonomi och lägre kostnader. I en redan hårt konkurrensutsatt bransch kommer IT-konsulterna behöva se över och anpassa sina affärsmodeller till framtidens marknad och efterfrågan.Datormoln, även kallat molntjänster eller molnet, är IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan.Andelen företag som planerar att börja använda molntjänster inom de närmaste 12 månaderna har fördubblats under det senaste året.
Målgrupp: Aktiebolag med minst 20 anställda per arbetsställe i Stockholm City
Intervjuad person: IT-ansvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer