16 procent av lagren i Jönköping har en utvecklingsplan för att effektivisera och spara utrymme

Under maj månad 2014 genomfördes 152 intervjuer med lageransvarig på företag i Jönköpings län. Målgruppen består av företag inom Parti & Agenturhandel SNI46 samt tillverkande industri med lager på minst 300 kvadratmeter. 5 procent av företagen lägger även ut lagring av produkter hos extern partner genom så kallad tredjepartslogistik. 12 procent av företagen i målgruppen bedriver någon form av elektronisk handel

14 procent av lagercheferna upplever att lokalerna brister i funktionalitet och 22 procent uppger att de har utrymmesbrist. I dagsläget är det 16 procent som har en utvecklingsplan för att effektivisera befintlig lageryta. Av dessa planerar hälften en effektivare logistik och hälften att bygga ut befintligt lager. Endast 2 procent ser över möjligheten att lagra gods hos extern partner för tredjepartslogistik.
Huvuddelen av företagen upplever att nuvarande lokaler är optimalt anpassade till sin verksamhet. 13 procent upplever vissa brister och 1 procent att det finns stora brister.En tiondel av företagen har tomma lagringsytor i nuvarande lokaler. 7 procent uppger att de har ständig utrymmesbrist och 15 procent har tillfälliga toppar med utrymmesbrist.

67 procent av företagen upplever att utrymmet befintliga lagerlokaler är väl anpassat till nuvarande behov.Något mer än hälften planerar att bygga ut sitt befintliga lager och resterande att effektivisera nuvarande logistikflöden.
Målgrupp: Parti & Agenturhandel samt tillverkande industri med lager
Intervjuad person: Lageransvarig


Fler nyheter

Svenska verkstäder byter ut Visma

Under de senaste 2 åren har Visma stadigt ökat sina marknadsandelar inom svensk verkstadsindustri. Publikators senaste rapport visar att de har tappat kunder under 2015 medan Jeeves och Microsoft växer inom segmentet.
Läs mer